Kwartet Camerata

Kwartet Muzyki Wiedeńskiej "Camerata" to zespół wybitnych muzyków - solistów orkiestr kameralnych i Filharmonii Krakowskiej,

specjalizujący się w wykonaniach muzyki salonowej XIX i pierwszej połowy XX wieku (walce, polki, marsze, czardasze i miniatury muzyki poważnej).

Zespół koncertował w różnych miejscach Polski. Uświetnił swoją muzyką rozmaite uroczystości, kongresy oraz ekskluzywne bale.

W programie Kwartetu znajdują się m.in.:

Miniatury muzyki poważnej:
- J.Brahms - Ungarischer Tanz nr 5 "
- J.Brahms - "Walzer A-dur"
- Z.Fibich - "Poéme"
- A.Dvorak - "Humoreske"
- P.Martini - "Plaisir d'amour"
- A.Rubinstein - "Melodie"
- E.Toselli - "Serenata"
- L.Delibes - "Pizzicati-Scherzettino aus "Sylvia"
- P.Czajkowski - "Pieśń bez słów", fragm. z opery "Eugeniusz Oniegin"
- oraz wiele innych.

Muzyka wiedeńska
- walce Johanna Straussa: "Nad pięknym modrym Dunajem",
"Odgłosy wiosny", "Róże południa", "Walc cesarski",
"Wiedeńska krew", "Życie artysty", "Wino, kobieta i śpiew"

- walce innych kompozytorów m.in. Franza Lehara:
"Srebro i złoto", z operetki "Hrabia Luxemburg",
Emila Waldteufla: "Łyżwiarze", "Espana"

- polki Johanna Straussa "Annen - Polka", "Tik - Tak",
"Tritsch-Tratsch-Polka", "Unter Donner und Blitz"

- Czardasze: "Czaradasz" - V.Monti, "Puszta Bilder", E.Kaisz,
"Pieśń i czardasz", F.Lehar

Agencja Artystyczna Media Art, ul. Kazimierza Wielkiego 67/3, 30-074 Kraków, Mał‚opolskie
Tel: +48 604 252 111, +48 607 295 711 biuro@artmuza.eu